Cefnogi Mudiadau

Wyddoch chi fod Partneriaeth Ogwen yn cynnig gwasanaethau mentora marchnata a chyllid i fusnesau bach lleol? 

Cefnogi Mudiadau

Rydym yn falch o allu cynnig gwasanaethau mentora i fusnesau bach lleol trwy waith Lliwen Morris ag Abbie Jones. Mae Lliwen yn gweithio gyda ni fel rheolwr adnoddau dynol a chefnogi cyllid, a dechreuodd hi waith mentora cyllid yn ôl ym mis Hydref 2023. Dechreuodd Abbie ym mis Tachwedd 2023 fel mentor marchnata cymunedol. Os ydych chi'n gwmni bach lleol sydd eisiau help llaw gyda'ch cyllid a/neu farchnata, plîs cysylltwch â ni. Am fwy o wybodaeth ar sut yn union gallwn eich helpu, ewch i'r dudalen nesaf trwy glicio ar unai cyllid neu farchnata.

Cyllid - Enable JavaScript to view protected content.

Marchnata - Enable JavaScript to view protected content.

Ariennir y wasanaeth hon gan Bwrlwm Arfor.


FideoOriel


Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design