Gofod Gwneud

Croeso i'r Gofod Gwneud - Ganolfan Cefnfaes. Mae hwn yn adnodd cymunedol y gall busnesau ac unigolion ddod i’w greu.

Gofod Gwneud

Sefydlwyd y Gofod Gwneud fel rhan o rwydwaith o gyfleusterau Ffiws ar draws Gwynedd ac Ynys Môn gyda chyllid o’r Gronfa Economi Gylchol trwy Lywodraeth Cymru i roi cyfle i bawb gael mynediad i offer uwch-dechnoleg ac i annog ac ysbrydoli creadigrwydd.

Mae Gofod Gwneud Cefnfaes yn cynnwys:

  • Argraffydd 3D
  • Torrwr Laser
  • Gwasg Gwres
  • Gwasg Mwg
  • Argraffydd Sychdarthu
  • Torrwr Finyl
  • Peiriannau Gwnïo a Brodwaith

Mae hefyd yn gartref i’n Clwb Crefft sy’n cyfarfod bob yn ail nos Fercher o 7-9, gan gynnig cyfle i gymdeithasu a chrefftio!


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Robyn Meredydd
Cyfeiriad Canolfan Cefnfaes, Llawr Uchaf, Mostyn Terrace, Bethesda, LL57 3AD
Ffôn +441248602131
E-bost E-bost
Gwefan Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Twitter Gweld

Map Lleoliad


Oriel

Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud
Gofod Gwneud

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 23/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design