Gerddi Ogwen

Gerddi Cymunedol yn Nyffryn Ogwen.

Gerddi Ogwen

Mae Partneriaeth Ogwen yn arwain ar gadw sawl gardd cymunedol yn y dyffryn. Mae'r rhain yn cynnwys Gerddi Ffrancon, Llys Dafydd, Tan Tŵr a'r ardd yn Llyfrgell Cymunedol Dyffryn Ogwen.

Mae'r gerddi yn ofodau gwyrdd, braf i drigolion yr ardal fwynhau ac hefyd yn cyfrannu at hybu bio-amrywiaeth yn yr ardal. Rydym hefyd yn tyfu bwyd cymunedol yn ein gerddi ac yn annog trigolion lleol i gymryd beth maent ei angen.

Rydym yn falch bod gennym nifer o wirfoddolwyr sydd yn mynd ati i helpu cynnal a chadw y gofodau yma ochr yn ochr a'n garddwr cymunedol Barry Roberts. Os hoffech chi wirfoddoli neu datblygu eich sgiliau plis cysylltwch hefo Enable JavaScript to view protected content. i weld sut allwch gymryd rhan.

Hoffwn i'r garddwr cymunedol fod yn adnodd i'r gymuned tu hwn i'r gerddi yma. Os oes gennych chi ofod cymunedol ac eisiau ychydig o help plis cysylltwch i weld sut allwn fod o gymorth.

Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am ariannu prosiect gerddi Ogwen drwy'r grant treth tirlenwi.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Chris Roberts
Ffôn 07766793945
E-bost E-bost

Map Lleoliad


Oriel

Gerddi Ogwen

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design