Cyfaill Cymunedol

Mae Partneriaeth Ogwen yn parhau i gyflogi Cyfaill Cymunedol sy’n rhoi cefnogaeth i unigolion hŷn y Dyffryn.

Cyfaill Cymunedol

Cyfaill Cymunedol

Yn rhinwedd ei swydd fel Cyfaill y Gymuned mae Linda yn ymweld ag amryw o drigolion ardal Dyffryn Ogwen – yr henoed, a’r rhai sydd yn teimlo’n unig ac yn gwerthfawrogi cael sgwrs bach dros baned. Mae Linda hefyd yn barod i gynorthwyo unrhyw un sydd angen cymorth i fynychu apwyntiadau doctor neu i lenwi ffurflenni e.e. tocynnau bws am ddim. Mae Linda yn ceisio annog pobol I fynd i’r sesiwn ‘Cadw’n Heini’ sydd yn cael ei gynnal yn wythnosol ar ddydd Mercher yng Nghlwb Rygbi, Bethesda gan Dimentia Actif Gwynedd – mae croeso i bawb o bob oed yno. Yn dilyn y sesiwn mae cyfle I gael cinio bach a phaned. Mae Linda hefyd yn ceisio ymweld â Chlwb y Dyffryn (yr ail ddydd Mawrth ym mhob mis) yn Gorffwysfan, Stryd Fawr, Bethesda. Mae’r clwb yn falch o gael aelodau newydd bob amser – cyfle aur I bawb ddod at ei gilydd i gymdeithasu.

Os ydych chi neu unrhywun 'dachi'n adnabod eisiau gwybod mwy am sut gall y cyfaill cymunedol eich helpu, cysylltwch gyda Linda.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Linda Brown
Cyfeiriad 57, Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AE
Symudol 07492290041
E-bost E-bost

Map Lleoliad


Oriel

Cyfaill Cymunedol

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 07/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design