Canolfan Cefnfaes

Adeilad cymunedol gydag ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau ar gyfer cymuned Dyffryn Ogwen.

Canolfan Cefnfaes

Efo cymorth Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, mae Partneriaeth Ogwen wedi trawsnewid hen adeilad ysgol yng Nghanolfan Cefnfaes yn gyfleuster cymunedol modern. Yn ogystal â swyddfeydd Partneriaeth Ogwen, a Phartneriaeth Tirwedd y Carneddau, mae nifer o ystafelloedd ar gael i’w llogi gan y gymuned a busnesau yn ogystal â gofod cydweithio. Mae gan y ganolfan hefyd fand eang cyflym, a gallwn ddarparu taflunwyr a sgriniau lle bo angen.

Am ragor o wybodaeth am yr ystafelloedd a’r cyfleusterau sydd ar gael, lawr lwythwch ein llyfryn gwybodaeth isod neu ewch i’n gwefan achebu isod.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Canolfan Cefnfaes
Cyfeiriad Canolfan Cefnfaes, Llawr Uchaf, Mostyn Terrace, Bethesda, LL57 3AD
Ffôn +441248602131
E-bost E-bost
Archebwch Nawr Gweld
FaceBook Gweld
Instagram Gweld
Lawrlwythiadau

Gwybodaeth am ystafelloedd a chymwysterau Canolfan Cefnfaes [maint: 5.7 MB]


Map Lleoliad


Oriel

Canolfan Cefnfaes
Canolfan Cefnfaes
Canolfan Cefnfaes
Canolfan Cefnfaes
Canolfan Cefnfaes
Canolfan Cefnfaes

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design